Industribedriftene betalte 15 milliarder kroner i selskapsskatt i 2022

Publisert

Graf som viser selskapsskatt per år

Samlet betalte industribedriftene 15,2 milliarder kroner i selskapsskatt i 2022. Foto: SSB / Skattedirektoratet

Samlet betalte industribedriftene 15,2 milliarder kroner i selskapsskatt i 2022. Dette er det høyeste beløpet noen gang, og nær en dobling av skatten i årene 2012-2020.

Dette til tross for at skattesatsen er senket fra 28 prosent i 2013 til 22 prosent i 2022.

Selskapsskatten for industribedriftene økte 25 prosent fra 2021 til 2022. Fra pandemi-året 2020 til 2022 økte industriens skatt med 90 prosent.

De sektorene som betalte mest selskapsskatt i fastlands-Norge i 2022 var kraftverk og banker. Industri og bergverk var den tredje største skattebetaleren i næringslivet. Varehandel mv. betalte litt mer skatt enn industrien isolert, men mindre selskapsskatt enn industri og bergverk samlet. Bedriftene innen bergverksdrift betalte mellom en og to milliarder kroner i skatt i 2022.

Det er stor variasjon innenfor industrien når det gjelder lønnsomhet og dermed store forskjeller i skattebetaling. Ved skatteligningen i 2022 var det 14500 aksjeselskaper innen industri. Av disse var 6000 i skatteposisjon, og måtte dermed betale selskapsskatt. Gjennomsnittlig selskapsskatt for industribedriftene i skatteposisjon var 2,5 millioner kroner. Andelen av aksjeselskap innen industrien som betalte selskapsskatt har vært i overkant av 40 prosent de siste 10 årene.

Industribedriftene har virksomheter i mange land og betaler selskapsskatt til landene hvor de har produksjon. For noen selskap kan overskuddene være skapt i andre land, og dermed beskattet der. Den norske skattbare inntekten kan likevel være lav, selv om selskapet har hovedkvarter i Norge og har et betydelig overskudd i selskapsregnskapene.

Bedriftene er i gang med å levere skattemelding for 2023. Resultatet av skatteligningen for aksjeselskap for 2023 vil bli offentliggjort at Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå i slutten av 2024.