Stadig flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram

Publisert

Robot. Foto: wellphoto - stock.adobe.com

Over halvparten av søkerne til videregående opplæring har yrkesfag som førsteønske. Blant dem er det spesielt elektro og datateknologi og industrifag flere jenter nå velger.

Dette viser årets søkertall til videregående opplæring som Utdanningsdirektoratet la fram 16. mars.

Økningen i antall søkere har vært størst i utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag siden 2019. Og trenden fortsetter også for 2023. 51 prosent av søkerne på landsbasis har yrkesfaglige utdanningsprogram som førsteønske. Vi ser at for mange av "våre industrifylker" ligger tallet godt over 50 prosent med Møre og Romsdal på topp med 60,4 prosent.

– Det er gledelig å konstatere at trenden fortsetter med økning til utdanningsprogrammet Teknologi- og Industrifag, og at jentene fortsetter å søke til guttedominerte fag, sier Tone Belsby, rådgiver i Norsk Industri.

E-sportlag en del av rekrutteringen

Norsk Industri har i flere år kjørt rekrutteringskampanjer rettet mot ungdom for å få flere til å søke yrkesfag. Det siste året har vi hatt et samarbeid med e-sportlaget Skade, og det er fint å se at søkertallene fortsetter å øke.

– Vi ser at mange aktører i næringslivet har større behov for teknisk kompetanse. Når det kommer til e-sport, er seere og entusiaster kjent for å være teknisk kunnskapsrike og ofte ha spesialisert IT-kompetanse. Dette la grunnlaget for hvorfor vi ville se nærmere på sammenhengen mellom gaming, teknologi og industri sammen med Skade. Vi ser at rekrutteringstiltak rettet direkte mot målgruppen fungerer, sier Belsby.

> Les mer om årets søkertall her (udir.no)