Opplæringskontorenes viktige rolle må ivaretas i ny opplæringslov

Publisert

Norsk Industri var representert ved rådgiver for kompetanse Tone Kjersti Belsby. Til høyre kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL.

Norsk Industri var representert ved rådgiver for kompetanse Tone Kjersti Belsby. Ved siden fra første til høyre kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL og Audun Otterstad Regiondirektør hos Entreprenørforeningen.

Torsdag 20. april deltok Norsk Industri på høring om ny lov for grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Norsk Industri var representert ved rådgiver for kompetanse Tone Kjersti Belsby. Norsk Industri slutter seg til NHO sitt høringssvar om ny opplæringslov av 14.12.2021. Det vises til at det er svært viktig at opplæringskontoret skal kunne tegne lærekontrakt med lærlingen etter avtale med lærebedriften.  
 
Som kontraktspart vil opplæringskontoret ha et formelt ansvar overfor lærlingen, ikke kun overfor medlemsbedriften. Opplæringskontoret vil sammen med medlemsbedriften ha ansvar for å følge lærlingens opplæringsløp og gjennomføring av utdanningen. Dette vil være en trygghet for lærlingen i opplæringen. Opplæringskontoret vil da være med å støtte bedriften i opplæringen og bidra til kvalitet i opplæringen for lærlingen. 

Norsk Industri fokuserte på følgende: 

  • Opplæringskontorene må kunne tegne lærekontrakt med lærlinger etter avtale med lærebedriften. Opplæringskontorene utgjør en viktig ressurs for mange av våre medlemsbedrifter. Det er derfor svært viktig at dette ivaretas i ny opplæringslov. 
  • Norsk Industri mener det er viktig å påpeke at opplæringskontorene som kontraktspart har et formelt ansvar ovenfor lærlingen, ikke bare overfor bedriftene. Det bidrar også til å skape trygghet for lærlingen. Ved eksempelvis konkurs, eller at lærebedrifter ikke kan oppfylle sin opplæringsplikt, har lærlingen fortsatt lærekontrakt med Opplæringskontoret som da kan formidle lærlingen til andre lærebedrifter som er medlemmer i opplæringskontoret. 
  • Dagens lovforslag (Prop. 57 L) innebærer at pengesummen snus, slik at lærlingtilskuddet først tilkommer lærebedriftene og deretter evt. opplæringskontorene. For bedriftene vil det medføre at de må tegne både arbeidskontrakt og lærekontrakt med lærlingen. Norsk Industri etterlyser en vurdering av konsekvenser basert på bedriftenes størrelse da behovene er forskjellig. 
  • Det er viktig, for de lærebedriftene som er medlem i et opplæringskontor, at lærlingtilskuddet fortsatt utbetales til opplæringskontorene. Fordeling av tilskuddet mellom opplæringskontoret og medlemsbedriftene i kontoret gjøres på opplæringskontorenes årsmøter. Vi må ha tillit til vedtak som gjøres av medlemsbedriftene på årsmøte i opplæringskontorene. 

Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er 01. juni 2023. 

> Les vårt høringssvar her

> Følg saken (stortinget.no)