Økning i søkertall til teknologi- og industrifag

Publisert

Yrkesfagarbeider hos K-Tech på Kongsberg

Foto: K-Tech.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall. I år var det 540 flere søkere på Vg1 sammenlignet med i 2021.

Søkertallene til Vg2 kjemiprosess/laboratoriefaget og Vg2 Industriteknologi økte fra 2020 til 2021, men gikk noe ned igjen i 2022.

År

2020

2021

2022

Antall søkere

6365

6639

7181

Antall jenter

  992

1090

1280

Søkere til Vg2 kjemiprosess/lab

  574

  616

  590

Søkere til Vg2 Industriteknologi

1574

1629

1602

Aldri har det vært flere jenter som søker seg til utdanningsprogrammet. Jenteandelen til teknologi- og industrifag per 1. mars 2022 var på 17,7 prosent.

Det er også i teknologi- og industrifag at flest søker læreplass, med 4 800 søkere. Deretter følger helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi med henholdsvis 4 500, 3 500 og 3 400 søkere.

– Norsk Industri har i flere år gjennomført rekrutteringskampanjer i sosiale medier. Kampanjen i år har vært av en mindre skala enn de foregående årene, men det er veldig gøy å se at søkertallene til teknologi- og industrifag fortsetter å øke. Dette viser at langsiktig jobbing med rekruttering og kampanjer gir resultater. Også er det veldig fint å se at stadig flere jenter søker, sier Tone Belsby, rådgiver i Norsk Industri.

Noen interessante funn

Bildene rullerer automatisk.

> Les mer hos Utdanningsdirektoratet

> Last ned presentasjon av tallene