Nå kan du søke midler til gratis etterutdanning

Publisert

Fra yrkes-NM i industrifag på Raufoss 26.-28. april 2022. Foto: Norsk Industri

Foto: Norsk Industri.

Industrien kan nå søke midler til tilrettelagt og gratis etterutdanningstilbud på alle nivå gjennom fire ulike bransjeprogram.

Man kan søke om å få eksisterende tilbud tilpasset eller lage nye tilbud. Målet er å øke produktiviteten og omstillingsevnen til bedriftene og den enkelte.

– Gjennom bransjeprogrammene får bedriftene anledning til å tilpasse utdanningen etter sitt behov. Sammen med tillitsvalgte og utdanningsinstitusjon blir man enige om hva man vil ha og hvordan man vil at undervisningen skal foregå, sier fagsjef for rekruttering og utdanning Kjetil Tvedt i Norsk Industri.

> Les mer om utlysingen (kompetansenorge.no)
Frist: 5. september

Norsk Industri er involvert i fire av totalt elleve bransjeprogram som lyser ut totalt 50-60 millioner kroner i år:

Det er undervisningsinstitusjonene som søker direktoratet HK-DIR om midler. Dette gjøres i samarbeid med bedrift og tillitsvalgte. Norsk Industri har laget et kompetanseveikart som kan brukes for å definere eget kompetansegap, og videre råd til hvordan man kan tette gapet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!