To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

Publisert

Norcem i Brevik. Foto: Norcem

Norcem i Brevik. Foto: Norcem.

INNLEGG: Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.

CO2-fangst og lagring er nødvendig for å nå FNs klimamål. I FNs klimapanels 1,5 graders-rapport er det tydelig at skal vi i det hele tatt være i nærheten av å begrense oppvarming ned mot 1,5 grader, må man få til massive uttrekk av CO2 direkte fra atmosfæren. På veien dit er en rask realisering av de norske fullskalaprosjektene med to fangstanlegg en avgjørende og åpenbar begynnelse.

I flere år har sementfabrikken Norcem i Brevik og Fortums avfallshåndteringsanlegg i Oslo, leverandørindustrien og energiselskapene Equinor, Shell og Total jobbet fram det industrielle underlaget for å bygge ut CO2-fangst, transport og lagring. For å få dette til trengs det at staten tar en del av risikoen for å kunne forsvare investeringene.

Les innlegget av Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO Hans Christian Gabrielsen, leder, LO, Anniken Hauglie, administrerende direktør, Norsk olje og gass, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri, Marius Holm, daglig leder, Zero og Frederic Hauge, daglig leder, Bellona publisert på vg.no.

> Les innlegget her