Strømstøtteordningen må på plass nå

Publisert

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

4500 industribedrifter i Sør-Norge får en betydelig kostnadsøkning i 2022, som følge av kraftig økende strømpris. Kostnadsøkningen for enkelte bedrifter blir syvgangen, eller mer. For mange bedrifter vil dette bety redusert produksjon, permitteringer, oppsigelser eller nedleggelse.

Norsk Industri ønsker at Stortinget får på plass en strømstøtteordning.

Kraftprisen i de sørlige prisområder har økt kraftig det siste året. 1. september la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en rapport som gir detaljerte tall for næringslivet i sør (og nord). Industribedriftene i sør, utenom kraftforedlende industri, brukte 4,4 TWh i 2019. Da var kraftprisen 0,43 øre/kWh. Dette kostet bedriftene 1,9 milliarder kroner. I 2020 var kraftprisen uvanlig lav, så dette året er ikke egnet for kostnadssammenligninger.

13 milliarder strømkroner

For å finne ut kostnadsøkningen i år er det bare å anslå kraftprisen. Med en høy kraftpris resten av året kan gjennomsnittprisen i Sør-Norge bli 3 kr/kWh, Årets regning for kraftbruken vil for industri i sør, utenom kraftforedlende, bli 13 milliarder kroner, en økning på 11 milliarder kroner, eller 600 prosent.

En gjennomsnittlig industribedrift i de sørlige prisområder bruker 1 GWh elektrisk kraft i produksjonen. I 2019 var regningen for kraftbruken 430 000 kroner. I år kan kostnaden være tre millioner kroner, eller mer. Sammenlignet med 2019 må resultatet blir bedriften være 2,5 millioner kroner for at bedriften skal unngå å tape penger i 2022.

I 2019 utgjorde kraftkostnaden for gjennomsnittsbedriftene under en prosent av driftskostnadene, i 2022 blir kraftkostnaden nærmere fire prosent av samlede kostnader. Tilsvarende vil en bedrift som hadde en kraftkostnad som utgjorde tre prosent av samlede driftskostnader i år få en andel på atten prosent av samlet driftskostnad.

– Strøm betyr ikke like mye for alle deler av norsk næringsliv, men det betyr svært mye for mange industribedrifter. Vi kan ikke se på at bedrifter som har taklet et norsk kostnadsnivå i alle år, nå må begynne å frykte for permitteringer eller konkurser. Dette må regjeringen ta innover seg, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

 – Noen industribedrifter har inngått langsiktige kraftavtaler, også i dagens krevende marked. Dette er bra, men svært mange av våre medlemsbedrifter ønsker forutsigbare kraftavtaler. Det er viktig at kraftselskapene tilbyr nye kraftavtaler til industribedrifter, også til industribedrifter med lavere forbruk enn 10 GWh. I dagens marked har alle industribedriftene behov for langsiktig krafttilgang på forutsigbare vilkår, sier Sunde.

> Les også: Norsk Industri om regjeringens forslag til strømstøtteordning: – Unødvendig komplisert (dn.no)

Næringsminister Jan Christian Vestre skal møte LO, NHO og Virke fredag 9. september om strømstøtte til bedrifter.