Notat til Stortinget om strømstøtteordningen

Publisert

Strømnett. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri og NHO Mat og Drikke har sendt et felles notat til Stortinget om strømstøtteordningen.

Norsk Industri og NHO Mat og Drikke representerer til sammen 5 200 medlemsbedrifter, hovedtyngden av den norske fastlandsindustrien. Daglige samtaler og møter med medlemsbedriftene bekrefter at strømkostnadene og mangel på løsning i sikte, for tiden er det desidert største problem for industrien.

I notatet påpeker organisasjonene blant annet at:

  • For mange industribedrifter faller utenfor ordningen. Dette må det gjøres noe med.
  • Det viktigste, uansett strømstøtteordning, er at fastprisregimet fra nyttår fungerer og gir priser på mellomlang sikt bedriftene kan leve med

> Last ned notatet