Diskuterte havvind med statsministeren

Publisert

Møtebord

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg og statsminister Erna Solberg på toppmøte om havvind i Bergen 17. september. Foto: Thomas Saxegaard / Rederiforbundet.

Representanter fra en rekke industriaktører og organisasjoner var tilstede da statsminister Erna Solberg avholdt toppmøte om politikkutformingen på havvind 17. september 2019.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og ledende representanter fra blant andre Nexans Norway, Kværner, Aker Solutions, MacGregor og Aibel var blant de fremmøtte.

Norsk Industri og Rederiforbundet overleverte et felles notat til statsministeren som inneholder våre forventninger til utvikling av politikken på havvind i tiden fremover.

Norges Rederiforbund og Norsk Industri ber regjeringen om fem grep for å utvikle havvind i Norge;

  1. Etablere en klar og tydelig nasjonal målsetting for å utvikle Norge som energinasjon spesielt innenfor ny fornybar energi.
  2. Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som bidrar til at vi legger til rette for en rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked.
  3. Etablere rammeverk som sikrer bredt aktørmangfold og markedsmessige rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge.
  4. Etablere en nasjonal sektor avtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for (flytende) havvind. Inspirasjon kan hentes fra UK Sector Deal Offshore Wind.
  5. Innen sommeren 2020 bør alle konsesjons- og rammevilkår være avklart fra regjering og storting.

> Last ned notat

Stein Lier-Hansen var også tilstede på Havvindkonferansen, som fant sted 16. september. Du kan laste ned hans presentasjon her.

> Les også: NHO-topp: – Skal lage bensinstasjoner til havs – med ren energi (vg.no)