Borregaard får 25 millioner euro i støtte fra EU

Borregaard har mottatt tilsagn om støtte på 25 millioner euro (232 millioner kroner), til utvikling og kommersialisering av Exilva, Borregaards mikrofibrillære cellulose.

Støtten kommer fra Horizon 2020 Flagship programme, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Intensjonen med støtten er å redusere finansiell risiko forbundet med utvikling og markedsintroduksjon av ny teknologi i en kommersiell fase.

I forbindelse med prosjektet vil Borregaard lede et konsortium av europeiske selskaper og forskningsinstitusjoner bestående av Ayming (Belgia), Chimar (Hellas), KTH (Sverige), Unilever (Storbritannia) og Østfoldforskning (Norge).

- Det er svært gledelig at Borregaard får støtte fra EU til sitt Exilvaprosjekt. Norsk Industri gratulerer!", sier adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

> Les mer på Borregaard.no