Cybersikkerhet med Industri 4.0 teknologi

Cybersikkerhet

Foto: AdobeStock.

Bransjeforeningen Teknobedriftene lanserer nytt prosjekt om cybersikkerhet i samarbeid med NTNU Centre for Cyber and Information Security (CCIS). Formålet med prosjektet er å gi kompetanseheving til bedriftene om hvordan de kan styrke sin datasikkerhet i en fase hvor et stadig større omfang av digital og tilkoblet teknologi tas i bruk.

Prosjektet skal gi oss innsikt i rådende internasjonal state-of-the-art retningslinjer for sikkerhet og sårbarhet. Hvordan svarer dette til de daglige sikkerhetsvurderinger hos våre industribedrifter? Ved å koble de praktiske eksempler fra industribedrifter med faglig innsikt av internasjonal klasse på cybersikkerhet, skal vi berede grunnen for en trygg og teknologidrevet konkurransekraft for industri.

Sluttleveranse fra prosjektet skal være

 • Basert på internasjonal state-of-the-art forskning på sikkerhet og den praktiske industrielle innsikten fra bedriftene, skal prosjektet munne ut i et praktisk veikart: Mønsterpraksis for sikker implementering av industri 4.0 i industri
 • Et tilhørende kursmateriell for kompetanseheving i praksis
 • Arbeidet skal også gi anbefalinger til myndighetene om nasjonale tiltak som kan bidra til en styrket cybersikkerhet for industri

Styreleder i Teknobedriftene:

Arnt Dahle, Vice President Production i Optimar

"Vi snakker mye om stegene vi tar mot Industri 4.0. Jeg er en stor teknologioptimist og ser et hav av muligheter for industri med digitalisering. Vi går en spennende tid i møte. Samtidig må vi ikke glemme at vi kan bli mer sårbare. Det er bakgrunnen for at Teknobedriftene nå søker samarbeid med et av våre fremste fagmiljø på cybersikkerhet. Målet er å løfte kompetansen på sikkerhet og sårbarhet i bransjeforeningen"

Eksempler på teknologier som trigger økt behov for sikkerhet
Cloud computing, mobile technologies, machine to machine communication, 3D printing, advanced autonomous robotics, Big Data analytics, Internet of Things, RFID technologies and cognitive computing.

Prosjektorganisering
 • CCIS: Input fra internasjonal state-of-the-art forskning, faglig oppfølging, opplæring og kvalitetssikring underveis
 • Sintef Manufacturing: Bindeledd mellom akademia og industri, praktisk oppfølging av deltakende pilotbedrifter og operativ prosjektutøvelse
 • 10 deltakende pilotbedrifter fra bransjeforeningen Teknobedriftene
 • Referansegruppe ved Teknobedriftenes bransjestyre
 • Prosjektet skal totalt ha 7 mnd varighet
 • Deltakende bedrifter forventes å delta i eventuelle dybdeintervju, bidra med praktiske eksempler, mulig workshop og med å kvalitetssikre den industrielle konteksten i leveransene fra prosjektet
 Pilotbedriftenes "what's in it for me?"
 • Deltakelse gir din bedrift mulighet til å gi nøkkelpersoner et kompetanseløft på cybersikkerhet med Industri 4.0 – med bruk av praktiske eksempler som bedriften selv ønsker å styrke sin innsikt på
 • Fagpersoner fra disse bedriftene vil jobbe sammen i workshops/prosjektmøter, og får muligheten til å bygge et godt faglig nettverk på industrinivå som de kan benytte også etter at prosjektet er sluttført
 • Alt innenfor rammene av topp faglig ekspertise
 • Innenfor trygge og profesjonelle rammer med hensyn til sensitivitet
 • Pilotbedriftene får tilbud om å delta gratis på kurset som skal utvikles gjennom prosjektet

Vi er på jakt etter bedrifter fra hele landet. Til sammen skal de 10 pilotbedriftene bestå av både store og små bedrifter med ulik grad av digital modenhet. Hovedaktiviteten vil foregå på Gjøvik.

Prosjektet finansieres med midler fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Høres dette interessant ut, eller har du spørsmål, ta kontakt med Katrine Vinnes i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

 • Katrine Vinnes
 • Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene
 • Pressebilder