Materialegenskaper i additiv produksjonsteknologi

Publisert

Møte maskinering og additiv - MKRAM

Fra seminaret 7. november. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industris forum for maskinering og additiv tilvirkning samarbeidet nylig med Sintef om seminar i anledning avslutning av BIA-programmet MKRAM.

MKRAM står for Material Knowledge for Robust Additive Manufacturing. Prosjektet har pågått siden 2016. Seminaret samlet en fin gruppe med bedrifter i kombinasjon med akademia på Valgrinda i Trondheim den 7. november.

Markedet for additiv tilvirkning, det vil si materialer, maskiner og produksjonstjenester, har vokst mye de siste årene. Additiv tilvirkning får en rolle i stadig flere anvendelser, f.eks. reservedeler til ulike sektorer. Nye eller forbedrede materialer og prosesser blir introdusert hvert år.

Det er imidlertid fortsatt en del utfordringer innen industriell bruk av additiv tilvirkning. Hovedmålet med dette prosjektet var å bygge kunnskap om de prosessavhengige materialegenskapene en får i komponenter som er framstilt additivt. Prosjektet har tatt for seg en viktig klasse av additivprosesser; såkalte pulversengprosesser (powder bed fusion). Videre er det fokusert det på utvalgte metallegeringer og plastmaterialer.

Fundamental kunnskap om de prosesspåvirkede mekaniske egenskapene (og gode materialmodeller for numeriske beregninger) er spesielt viktig for å kunne ta ut potensialet med additiv tilvirkning når det gjelder design og framstilling av "umulige" ytre og indre geometrier, f.eks. komponenter med optimalisert forhold mellom stivhet/styrke og vekt.

I kompetanseprosjektet MKRAM er det gjennomført forsøk med additiv tilvirkning med industrielle additivmaskiner ved NTNU, SINTEF og i norsk industri. Karakterisering av mikrostruktur og mekanisk testing er gjort i laboratorier ved SINTEF og NTNU. Industrielle partnere i prosjektet har vært GKN Aerospace, Kongsberg Automotive, Nammo, OM BE Plast og Sandvik Teeness. Partnerne forsøker også å finne synergier mellom MKRAM og andre prosjekter og prosjektinitiativer. Det er også i ferd med å utarbeides en SFI-søknad som kan videreføre noen av aktivitetene i MKRAM.

Vi fikk også en presentasjon av Manulab, en satsing på ny nasjonal forskningsinfrastruktur for fremragende forskning på produksjonsteknologi.

Etter seminaret var det besøk hos Sandvik Teeness hvor forskningssjef Anders Digerens tok oss vel i mot. Sandvik er verdensledende på stille og vibrasjonsdempende teknologi for verktøy. Vi fikk blant annet innblikk i verktøy som er en hybrid av additivt og substraktiv (maskinering) teknologi. Veldig interessant bedrift og imponerende resultater.

Nettside MKRAM

Nettside Sandvik

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!