Jobber du trygt hjemmefra?

Publisert

E-læring

Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Sammen med veikartet "Cybersikkerhet og Industri 4.0" lanseres ut over høsten en serie praktiske og korte digitale kurs. Nå er det første kurset, "Cybersikkert hjemmekontor for industriansatte", klart!

Med veikartet "Cybersikkerhet og Industri 4.0" tar bransjeforeningen Teknobedriftene grep for å spre kompetanse om cybersikkerhet i hele industrien. På nettsiden publiseres fortløpende ulike tema som i sum skal utgjøre veikartet for cybersikkerhet med Industri 4.0.

Sammen med veikartet lanseres ut over høsten en serie praktiske og korte digitale kurs. Vi oppfordrer alle industribedrifter til å ta i bruk nettsiden – som oppslagsverk og til læring i praksis. Dette er et kompetanseløft du ikke bør overse!

Cybersikkert hjemmekontor for industriansatte

Hvorfor er det annerledes å jobbe hjemmefra enn å arbeide på kontoret? Hva slags sårbarheter kan du og bedriften bli utsatt for i større grad på hjemmekontor? I spesielle tider som under koronapandemien, men også ellers, er det viktig å praktisere god cyberhygiene, det vil si at man utøver adferd som forebygger brudd på cybersikkerheten for både bedriften og privat.

I dette kurset skal vi se nærmere på hjemmekontoret, hvilke trusler man blir utsatt for, og hvilke tiltak hver av oss kan gjøre for å sikre trygg drift, selv i krisesituasjon. Kurset tar ca. 15 minutter.

Disse retningslinjene gjelder for så vidt også om du skulle være på hytta eller på reise.

Kurset er utviklet av SINTEF Manufacturing i samarbeid med Norsk Industri og NTNU - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK), og er basert på retningslinjer fra European Union Agency for Cybersecurity (ENISA).

Kurset benytter e-læringsverktøyet Learnifier, som nå tas i bruk som kompetanseverktøy av Siva og katapultsentrene i ordningen Norsk Katapult.

Prosjektet Cybersikkerhet med Industri 4.0 har blitt til med finansiering fra Stiftelsen Teknologiformidling, og samarbeidspartnere er Sintef Manufacturing og NTNU IIK. I pilotprosjektet er vi også glade for å ha med ti engasjerte teknobedrifter som gir oss refleksjoner og innspill underveis i prosjektet.

Om kurset

Hvis du allerede har en bruker på Learnifier, logg på med brukernavn og passord. Hvis ikke, registrer deg på Learnifier med epost og passord. Du vil få en mail om bekreftelse for å opprette konto, samt tilgang til kurset (husk å sjekke søppelposten hvis du ikke mottar mailen).

> Gå til kurset

Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien. Her kan du også få et gjensyn med Cybersikkerhetsuka som ble avholdt 30. august til 2. september 2021.

  • Katrine Vinnes
  • Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene
  • Pressebilder