Norsk Industri

Innhold

Om Støperiforum

Støperiindustrien forvalter og utvikler strategisk viktig teknologisk kompetanse, skaper verdifulle arbeidsplasser og er en viktig del av verdikjeden i mekanisk industri. Støpegodsproduksjonen er i stor grad basert på resirkulert jern og metall.

Norske støperier leverer miljøvennlige komponenter og produkter. CO2-utslippet knyttet til norsk støpegodsproduksjon er betydelig lavere enn støpegodsproduksjonen i de fleste andre europeiske land.