Om Støperiforum

Støperiindustrien forvalter og utvikler strategisk viktig teknologisk kompetanse, skaper verdifulle arbeidsplasser og er en viktig del av verdikjeden i mekanisk industri. Støpegodsproduksjonen er i stor grad basert på resirkulert jern og metall.

Norske støperier leverer miljøvennlige komponenter og produkter. CO2-utslippet knyttet til norsk støpegodsproduksjon er betydelig lavere enn støpegodsproduksjonen i de fleste andre europeiske land.

Representant til styret

Støperiene i Norsk Industri er medlem i bransjeforeningen Teknobedriftene og har en representant i styret. Dette er Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall som ble valgt til styreleder i Støperiforum 22. mars 2022. Martin Sagen Ulefos Cappelen Group ble valgt til nestleder i Støperiforum.