Informasjon om renseritjenester

Renserienes virksomhet er regulert av Lov om håndverkertjenester (Lov 16. juni 1989 nr. 63).

Leverandørene av tekstilprodukter (produsent/salgsledd) er regulert av forskrift om fibermerking av tekstilprodukter og forskrift om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter. Renseriet skal i utgangspunktet følge den i merkingen anbefalte rengjøringsmetode. Merkingen skal utføres i hht. NS ISO 3758. Dessverre ser vi ofte at tekstilprodukter er feilmerket. Andre standarder som er aktuelle for renserienes virksomhet er NS 3390 som omtaler bl.a. fargeendringer og dimensjonsendringer (krymp), samt ISO 3175 som omtaler korrekt metode for renseprosessen.

Når en gjenstand ikke har tålt den anbefalte rengjøringsmetode, vil kunden kunne ha et berettiget erstatningskrav mot produsent/salgsledd (kjøpsklage).