Brukerveiledning

Bruk av tabellen

Tabellen er langt fra komplett i forhold til hva renseriene arbeider med av tøy, men den er ment som et retningsgivende verktøy for å vurdere verdien av et skadet plagg. Målet er at man skal slippe å sende av gårde plagg til klagenemnda de gangene man har vært uheldig og ønsker å få nemnda til å utmåle erstatningsbeløpet. Tabellen er også ment som et hjelpemiddel for renseri og kunde til å komme frem til en minnelig ordning om en eventuell erstatningsutmåling.

Tabellen skal forstås slik:

Type plagg i første kolonne, forventet levetid i andre kolonne og prosentvis reduksjon (per år) i siste kolonne. Enkelte plagg har to linjer for å skille mellom motepreget (kort levetid) og vanlige plagg (normal brukstid). OBS! for brudekjoler hvor verdien reduseres med 50 prosent etter første gangs bruk.

Brukerveiledning

Alternativ 1: Full erstatning

Dette er den mest brukte formen for erstatning og skal dekke verdien av kundens plagg på skadetidspunktet. Det tas hensyn til den forventede levetid som det aktuelle plagget har. Ved full erstatning beholder renseriet plagget.

Eksempel:

Et plagg er renset og renseriet har foretatt en slik behandling at skaden er uopprettelig. Her må renseriet erstatte plaggets verdi på skadetidspunktet, men beholder plagget og rensepengene.

En 2 år gammel dress er ødelagt. Den kostet kr. 2.000,-. Ifølge tabellen har den en levetid på 5 år.
20 % x 2 år (kundens bruk) = 40% av kr. 2.000 = kr. 800,-.
Dette er kundens slitasjekostnad. Resten av dressens opprinnelige verdi, kr. 1.200,-, er den erstatning som skal utbetales. For enkelhets skyld opererer vi med flat avskrivning år for år.

Alternativ 2: Verdiforringelseserstatning

Denne type erstatning brukes i de tilfeller hvor plagget fortsatt er godt brukelig, men hvor bruksverdien er redusert pga. renseriets valg av og utførelse av behandling. Erstatningen skal være så stor at kunden ved å gå til en "bedre" renser vil kunne få satt plagget i god stand.

Eksempel:

Et plagg er renset med et slikt resultat at kunden ikke er fornøyd. Imidlertid er plagget ikke skadet uopprettelig, men det angjeldende renseri kan eller vil ikke kunne sette det i akseptabel stand. Her vil kunden kunne få penger for å dekke plaggets reduserte bruksverdi, få rensepengene tilbake, og beholde plagget for å rense det et annet sted. Erstatningssummen bør her ligge på 2-3 ganger renseprisen.

Plagg bestående av flere deler

En gjør oppmerksom på at dersom en gjenstand er del av et ensemble (dress/drakt m.m.) må begge/alle deler leveres in samtidig, eller renseriet må orienteres om dette ved innleveringen. I motsatt fall vil renseriet kun være ansvarlig for den innleverte plaggdel. Det anbefales å levere samtlige plaggdeler samtidig fordi det kan oppstå små nyanseforskjeller etter en rengjøringsprosess. Denne nyanseforskjellen vil kunne bli mer tydelig dersom kun enkelte deler behandles for seg.