Klart for en av Europas største private industrisatsinger

Publisert

Aker Solutions og alliansepartnere har signert kontrakter for feltutviklingsprosjektene Yggdrasil (tidl. NOAKA), Valhall PWP-Fenris og Skarv satellitt.

Aker Solutions og alliansepartnere har signert kontrakter for feltutviklingsprosjektene Yggdrasil (tidl. NOAKA), Valhall PWP-Fenris og Skarv satellitt. Foto: Aker BP

16. desember leverte Aker BP og partnere totalt ti planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet (OED). Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder kroner utgjør disse Aker BP-opererte olje- og gassprosjektene en av Europas største private industrisatsinger.

Aker Solutions og alliansepartnere har signert kontrakter for feltutviklingsprosjektene Yggdrasil (tidl. NOAKA), Valhall PWP-Fenris og Skarv satellitt. For Aker Solutions er kontraktene forventet å skape rundt 50 000 årsverk inkludert ringvirkninger for underleverandører og andre.

I tillegg skal Aibel levere plattform til Yggdrasil-utbyggingen, denne kontrakten har en verdi på rundt 7 millioner kroner.

– Dette er gode nyheter for norsk leverandørindustri. Planene som Aker BP, Equinor og andre selskaper har sendt inn til myndighetene for feltutvikling på Norsk sokkel den siste måneden, gir god aktivitet for leverandørindustrien de neste 3-4 årene. Bare utbyggingspakkene Aker BP leverer inn i dag, er forventet å bidra til mer enn 150 000 årsverk hos leverandører over hele landet, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass.

Prosjektene vil bli gjennomført gjennom Aker BPs suksessrike alliansemodeller: Fixed Facilities Alliansen, Modification Alliansen og Subsea Alliansen, hvor Aker Solutions jobber sammen med partnere Aker BP, Subsea 7, Siemens Energy og ABB Norge. Et nøkkelelement i alliansemodellen er å sikre en betydelig andel lokale leveranser i prosjektene.

– Totalverdien av kontraktstildelingene er på flere titalls milliarder kroner. Om 3-4 år håper vi at industrien og myndighetene har kommet godt i gang med prosjekter for utbygging av havvind på sokkelen. Veltrent kompetanse og ressurser parallelt med utvikling av teknologi, spesielt mot flytende havvind, kan gi norske leverandører god konkurransekraft til å få betydelige leveranser mot fornybar energi både nasjonalt og internasjonalt i ti-årene som kommer, sier Rugtvedt.

Les mer her:

> Storsatsing på norsk sokkel: Aker BP leverer rekordmange utbyggingsplaner (akerbp.com)

> Aker Solutions sikrer flere store kontrakter med Aker BP – rekordhøy ordreinngang (akersolutions.com)

> Aibel to construct platform concept of the future (aibel.com)