Samarbeidsforum for havvind

Arbeidsgruppe: "Industri- og teknologiutvikling"
Arbeidsgruppen rapporterer til OED

Referansegruppe:
Leder: Ståle Kyllingstad, IKM

Admin:
Prosjektleder: Yngve Børstad, TechnipFMC
Fagsjef: Knut Erik Steen, Norsk Industri

Temagruppe Industri og teknologiutvikling:
Leder: Stine Vethe, Aker Solutions

Temagruppe Internasjonalisering og eksport:
Thomas Langford, NGI

Temagruppe Forskning teknologiutvikling og kompetanse:
Leder: John Olav Tande, FME Northwind/Sintef