Eksportaktiviteter

Publisert

Bilde fra messestand InsideNorway

Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri har gjennom bransjeforeningen Designindustrien i mange år arrangert, koordinert og samarbeidet med andre aktører for å tilby medlemsbedriftene messedeltakelse og arrangementer i flere eksportmarkeder.

Designindustrien skal være en motor for konkurransekraft og økt eksportvekst, noe som er en viktig målsetning for medlemmene. Dette har vært tatt tak i gjennom egne spissede aktiviteter i ulike eksportmarkeder, i samarbeid med andre og også gjennom å etablere ordninger i virkemiddelapparatet som skal bidra til risikoavlastning eller finansering av eksportsatsinger i designindustrien.

Foto: Design Pavilion New York.

Inside Norway

En stor og viktig satsing i perioden 2005-2016 og fra 2019 til nå har vært egenarrangerte messedeltakelser gjennom utstillingskonseptet InsideNorway. Fra 2005 har vi arrangert over 70 utstillinger for å promotere norsk møbel- og interiørdesign i inn- og utland. De viktigste arenaene har vært New York, Milano, Køln, samt London og de siste årene har vi deltatt i Paris. Det har som regel vært i godt samarbeid med Innovasjon Norges utekontor, den norske ambassaden eller konsulatet og tidvis også DOGA.

Gjennom perioden har det også vært flere eksportvekstprosjekter i samarbeid med eller ledet av Innovasjon Norge gjennom Fram eller Global Growth. Innovasjon Norge har bl.a. i samarbeid med oss gjennomført to internasjonale kjennskaps- og omdømmeundersøkelser til norsk design.

Nordic Living

Fra 2015 ble det tydelig at finansieringen av eksportarbeid er langt bedre i våre naboland, og vi søkte derfor Næringsdepartementet om en eksportutviklingsordning på linje med den som finnes der, samt at det blir en økning i finansieringen av designprofilering fra norske myndigheters side.

Dette ledet til pilotprosjektet og eksportutviklingsordningen Nordic Living i 2019, et eksportprogram rettet mot Tyskland med tema nordisk livsstil, som jobber for vekst og økt eksport med Innovasjon Norge og DogA som prosjektledere. Prosjektet ble videreført i 2020/ 2021.

Aktiviteter

Vil du se hva slags eksportaktiviteter vi har akkurat nå, ta en titt her

Har du spørsmål rundt eksportprosjekter? Ikke nøl med å ta kontakt!

Profil bilde