Norsk Industri

Innhold

Eksportaktiviteter fremover

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Norsk Industri har gjennom bransjeforeningen Designindustrien i mange år arrangert, koordinert og samarbeidet med andre aktører for å tilby medlemsbedriftene messedeltakelse, events mv. i flere eksportmarkeder.

Eksportvekst er en viktig målsetning for medlemmene og for arbeidet i bransjeforeningen. Dette har vært tatt tak i gjennom egne spisse aktiviteter i konkrete eksportmarkeder, i samarbeid med andre og den senere tiden også gjennom å etablere ordninger i virkemiddelapparatet som skal bidra til risikoavlastning eller finansering av eksportsatsinger i designindustrien. 

En stor satsing i spesielt perioden 2005-2016 har vært egenarrangerte messedeltakelser gjennom utstillingskonseptet Insidenorway. Fra 2005 har vi arrangert ca 70 utstillinger for å promotere norsk møbel- og interiørdesign i inn- og utland, sier bransjesjef Egil Sundet. De viktigste arenaene har vært New York, Milano og Køln, samt London. Det har som regel vært i godt samarbeid med Innovasjon Norges utekontor, den norske ambassaden eller konsulatet og tidvis også DOGA. Etter 2016 har arbeidet fortsatt men med lavere innsats.

Gjennom perioden har det også vært flere eksportvekstprosjekter i samarbeid med eller eldet av Innovasjon Norge gjennom Fram eller Global Growth. Innovasjon Norge har bl.a. i samarbeid med oss gjennomført to internasjonale kjennskaps- og omdømmeundersøkelser til norsk design.

Fra 2015 ble det tydelig at finansieringen av eksportarbeid er langt bedre i våre naboland, og derfor har vi bedt om en eksportutviklingsordning på linje med den som finnes der, samt at det blir en økning i finansieringen av designprofilering fra norske myndigheters side.

Det er i 2018 startet et pilotprosjekt på eksportutviklingsordning og vi har sammen med de andre designpartnerne sendt søknad til Næringsdepartementet om profilering av norsk møbel og interiørdesign. Vi venter spent på resultatene, sier bransjesjef Egil Sundet.

I 2018 ble det gjennomført insidenorway fellesstand på ICFF messen i New York for 11 gang, DOGA stod i spissen for Milano visningen "Norwegian Precense" og i november Scandinavian Light & Design i Zurich. Invitasjon til nye tiltak legges løpende ut på hjemmesiden til bransjeforeningen og sendes invitasjon ut til medlemmene.