Hva er økodesignforordningen?

Det nye regelverket handler overordnet om økodesign og informasjonskrav for å bidra til mer bærekraftige produkter på EU-markedet. På engelsk heter den Ecodesign for Sustainable Products Regulation og forkortes ESPR.

- Det banebrytende regelverket skal gjøre at produktene vi bruker daglig varer lenger og blir enklere å reparere. Det vil bidra til at vi ikke så ofte som i dag erstatter produktene våre med nye. De nye reglene vil også gjøre produktene mer energi- og ressurseffektive. Alt dette vil redusere miljø- og klimabelastningen av forbruket vårt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les mer om ESPR på Miljødirektoratets nettside.