Bli med i Designindustriens Ekspertgruppe om klima- og miljøkriterier for møbler

Deler til en stol som ligger utover et bord

Foto: Flokk

Vil din bedrift være med på å forme bransjens anbefalinger om klima- og miljøkriterier for møbler i offentlige anbud?

Offentlige innkjøpere og kontraktmarkedet går foran med å sette krav til dokumentasjon av klima- og miljøprestasjon for en rekke varer og tjenester. Nå er også forskriften om offentlige anskaffelser endret slik at klima- og miljø skal vektlegges med minst 30 %. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er toneangivende på området og setter standard med veiledning og forslag til krav og kriterier. 

DFØ har lansert en ny veileder for miljøkrav i offentlige anskaffelser hvor Møbler har fått et eget kapittel.

Vi spår mange ulike kravformuleringer fra innkjøperne i begynnelsen, og ser behov for å utarbeid eksempler på miljøkriterier og krav som bransjen enes om. 

Se DFØs Veileder, Kapittel 13 for møbler og Kriterieveiviseren

Dette er en gylden mulighet for bransjen til å si sin mening og sette kriterier som fungerer i praksis.

Interessert i å vite mer? Ta kontakt!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
  • Ida Oppen
  • Fagsjef for bærekraft og kvalitet