Brå kast i ISO-bransjen

Publisert

Kaefer i Stavanger.

Leverandørselskapene som driver med isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO) er spesielt konjunkturutsatt. Andre uka i mars 2020 hadde Kaefer Energy 2150 mennesker i arbeid. Uka etterpå var de 500.

Nettstedet www.ptil.no har bsøkt Kaefer sine lokaler på Forus utenfor Stavanger ni måneder etter at koronaen traff Norge. Et skift på 40 ansatte jobber med å prefabrikkere deler til isolasjon og kapsling av rør og ventiler som skal tas i bruk i prosjekter til havs og på landanlegg.

På plassen utenfor rager et 17 meter høyt stillastårn. Et håndfast resultat av et femukerskurs som 14 deltakere er i ferd med å gjennomføre, etter avtale med Nav.

- Neste generasjon stillasarbeidere, konstaterer selskapets HR-direktør Thorbjørn Jensen, som selv jobbet i faget på 1990-tallet.

Brorparten av arbeidsstokken inne i verkstedhallen kommer fra Polen. Genserne de har på seg, er røde, grønne eller blå. De med samme farge jobber tett sammen på skiftet, og de bor og reiser sammen. Alt for å unngå smitte av covid-19.

Kaefer sendte ut permitteringsvarsel til nesten samtlige ansatte i mars 2020. Et 50-tall ansatte har ennå ikke kommet tilbake i arbeid - hovedsakelig fordi bostedene deres ligger i rød sone, og de selv ikke ønsker å gå i karantene.

- Høsten 2020 er vi oppe i 75-80 prosent av aktivitetsnivået før koronaen, sier Jensen, som også har flere års erfaring som medlem av Sikkerhetsforum, den sentrale trepartsarenaen for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Bedring

ISO-bransjen, som Kaefer tilhører, er kjent for å være blant de første som rammes av nedskjæringer og kostnadskutt. Tjenester til olje og gassnæringen, inkludert landanleggene på Kårstø og Mongstad, utgjør 98 prosent av aktiviteten deres i Norge. Det merkes når oljeprisen faller - samtidig som landet stenges ned.

I 2019 satte selskapet omsetningsrekord. Den blir ikke slått i 2020.

- Det har vært søkelys på å redusere kostnader så lenge jeg kan minnes, og vi har drevet med kontinuerlig forbedring i mange år, sier administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer.

Mye har imidlertid blitt bedre i løpet av de siste årene, sier han, og trekker fram at kundene og deres representanter legger til rette for mer samarbeid og utvikling enn før. Tidligere varte en typisk kontrakt i tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere et par år.

Så, i 2015, inngikk de en kontrakt med Equinor på 15 år.

- Det var noe helt nytt, og det utgjorde en dramatisk forskjell, sier Bjørshol.

- I en langtidskontrakt har vi trygghet for at hvis vi gjør et forbedringsinitiativ, så får vi tatt i bruk nyvinningen på arbeidsstedet over tid. Og vi får høste av det – sammen med kunden. Det er ikke bare penger ut gjennom vinduet.

 

Les hele saken på Ptil.no