Arrangerte ekteskap kan utvikle seg til ekte kjærlighet

Publisert

Korrosjons-, isolerings- og stillasentreprenørenes forening (KIS) organiserer bedrifter innen både olje og gass, og byggebransjen, og har lenge sett utfordringer med rekruttering til sine fag, selv før pandemien rammet norsk økonomi, skriver daglig leder i KIS Anita Leirvik North i Dagens Nærlingsliv.

Vi nærmer oss med stormskritt 1. mars. For ungdom og ungdomsforeldre er dette datoen som mange føler vil forme deres fremtid. Søknadsfristen til videregående opplæring. Etter timer hos veileder, gode råd fra venner og familie, utdanningskonferanser og messer er tilbakelagt, og valget skal tas. Noen har sikkert rådet ungdommen til å «følge hjertet», men er dette et godt råd?

Vi står midt i en økonomisk krise der tusenvis står uten arbeid eller er permitterte. Samtidig står enkelte bransjer uten arbeidskraften de så sårt trenger. Innreiseregler gjør at utenlandsk arbeidskraft ikke kommer inn i landet. De fleste har fått med seg oppdrettsanleggene som ber regjeringen slippe inn utenlands arbeidskraft. Og norsk arbeidssøkende som søker disse jobbene, får avslag fordi de ikke har riktig kompetanse. Dette virker mer som uvilje, enn et reelt problem.

Korrosjons-, isolerings- og stillasentreprenørenes forening (KIS) organiserer bedrifter innen både olje og gass, og byggebransjen, og har lenge sett utfordringer med rekruttering til sine fag, selv før pandemien rammet norsk økonomi. Dette er små, mindre kjente fag som tilbys få steder. Samtidig er dette fag som kan gi ungdommen trygge og godt betalte jobber. De vil få en allsidig jobbhverdag med spennende og varierte arbeidsoppgaver.

KIS har etterspurt flere linjer for våre fag, mens fylkeskommunene gjerne dimensjonerer etter etterspørselen. Her bør det i større grad lyttes til bransjene og dimensjonere etter fremtidens behov av arbeidskraft. For vår bransje ser vi at arbeidsstokken har en høy gjennomsnittsalder, og det er en høy andel utenlandsk arbeidskraft.

Bransjeforeningen har et godt samarbeid med Nav, og mange kommer inn i bransjen den veien, men det er viktig å bygge kompetanse og kvalifikasjoner, gjennom skolegang kombinert med læretid i bedrift.

Ungdommen som begynner i bransjen trives og blir i bransjen. Kjenner du en ungdom som står ovenfor dette valget 1. mars, be dem velge med hodet, gjerne ut fra interesser og litt hjerte. Det er det Norge trenger.