Alustar med provisoriske bygningsheiser og stillas til Nye SUS

Publisert

På bildet; fra venstre, Arild Asgautsen, leder Alustar Services, Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg Nye SUS, Martin Husebø daglig leder Alustar, Ragnhild M. Bøe, prosjektleder logistikk Nye SUS og Tore Soland selger Cramo. Foto: Ingveig Tveranger, Nye SUS

På bildet; fra venstre, Arild Asgautsen, leder Alustar Services, Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg Nye SUS, Martin Husebø daglig leder Alustar, Ragnhild M. Bøe, prosjektleder logistikk Nye SUS og Tore Soland selger Cramo. Foto: Ingveig Tveranger, Nye SUS.

Sola-selskapet Alustar skal levere bygningsheiser og stillaser til Nye SUS. Avtalen er gjort sammen med Cramo som har heisleveransen. Kontrakten har en samlet verdi på 12,5 millioner kroner inkludert mva.

imageh13ar.png

-Vi ser frem til å samarbeide med det som per nå er landets største byggeprosjekt, og skal i løpet av våren komme i gang med arbeidene her på Nye SUS, sier Arild Asgautsen, leder i Alustar Services.

Aluminiumsstillaset fra Alustar som blir produsert på Sola, skal sikre og støtte arbeide i høyden på flere deler av byggeplassen for Nye SUS.

Alustar skal også montere aluminiumsstillasene på flere steder med innvendige arbeider, det gjelder aula/auditorium og på teknisk sentral. 

Cramo som i Rogaland holder til i Sandnes, skal levere 11 provisoriske heiser til sykehusbyggingen og kommer til å være en viktig bidragsyter til at store menger utstyr, materialer og elementer kommer til rett etasje og rett sted i byggeperioden.

Bygningsheisene er av typen Geda P18, og har en løftekapasitet på 2000 kg. Det blir satt opp ca to heiser per bygningsfløy. Når arbeidene ut på året starter innendørs skal det transporteres inn store mengder materialer til byggearbeidene. Heisene blir svært viktige for å få materialene inn i bygget for alle entreprenørene som har leveranser til Nye SUS. 

-Dette er et spennende oppdrag for oss, vi er stolte over å få levere til et så viktig bygg som Nye SUS. Vi skal sikre at prosjektet får en trygg og sikker løsning gjennom byggeperioden, sier Tore Soland, selger i Cramo.

Alustar og Cramo anslår at de vil sysselsette 11 personer med denne kontrakten.

-Uten stillaser og bygningsheiser kommer vi ikke langt, dette er en viktig leveranse til byggeprosjektet for nytt universitetssjukehus i Stavanger. Igjen ser vi at lokale selskaper vinner frem i våre anbudskonkurranser, og det er fint. I en pandemi er det fint å ha medarbeidere som er fra vår region, det gir en økt robusthet på byggeplassen, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

For mer informasjon kontakt:

  • Kari Gro Johanson, prosjektdirektør nye SUS, mobil 91 39 22 84, gro.johanson@sus.no
  • Martin Husebø, daglig leder Alustar, mobil 90 75 16 45, mah@alustar.no
  • Arild Asgautsen, leder Alustar Services, mobil 94 17 67 90, ara@alustar.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Med nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner betjener vi en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Universitetssykehuset har som en del av spesialisthelsetjenesten, fire primære ansvarsområder. Det er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring.