Norpart

Bransjefellesskapet Norpart på Revolve-dagen 2019.

Bransjefellesskapet Norpart på Revolve-dagen 2019.

Norpart er et bransjefellesskap for leverandører til bilindustrien.

Medlemmene i Norpart Forum spenner fra bedrifter med flere milliarder kroner i omsetning med direkte leveranser av produkter til den globale person- og lastebilindustri til mindre bedrifter som leverer kompetanse eller produkter til norske eksportbedrifter. Som medlem bidrar man til at det finnes et bransjefellesskap som er et talerør inn mot myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og undervisningsinstitusjoner som ivaretar medlemmenes interesser.

Norpart Forum utvikler møteplasser og prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling og lønnsom vekst av medlemsbedriftene både i Norge og verden for øvrig.

Se Norparts medlemmer

Leder av Norpart Forum er Linda Nyquist-Evenrud, Senior Vice President, Couplings, Kongsberg Automotive.

Internasjonalt

Alle medlemmer i Norpart er også direkte medlemmer i den svenske organisasjonen Fordonskomponentgruppen (FKG).

Lurer du på noe - ta kontakt med:

Katrine Vinnes, fagsjef i Norsk Industri eller

Linda Nyquist-Evenrud, leder av Norpart Forum og Senior Vice President i Kongsberg Automotive