Norsk Industri

Innhold

Norpart

Norpart er et bransjefellesskap for leverandører til bilindustrien.

Medlemmene i Norpart Forum spenner fra bedrifter med flere milliarder kroner i omsetning med direkte leveranser av produkter til den globale person- og lastebilindustri til mindre bedrifter som leverer kompetanse eller produkter til norske eksportbedrifter. Som medlem bidrar man til at det finnes et bransjefellesskap som er et talerør inn mot myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og undervisningsinstitusjoner som ivaretar medlemmenes interesser.

Norpart Forum utvikler møteplasser og prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling og lønnsom vekst av medlemsbedriftene både i Norge og verden for øvrig.

Medlemmene i Norpart Forum selger produkter og tjenester til bilindustrien for mer enn 10 milliarder kroner per år og har rundt 4000 ansatte i Norge.

Se Norparts medlemmer

Leder av Norpart Forum er Linda Nyquist-Evenrud, Senior Vice President, Couplings, Kongsberg Automotive.

Internasjonalt

Alle medlemmer i Norpart er også direkte medlemmer i den svenske organisasjonen Fordonskomponentgruppen og den europeiske organisasjonen Clepa gjennom Norpart.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!