Pressemelding: Styret utvider undersøkelsene av avgåtte adm. direktør Stein Lier-Hansens bruk av Norsk Industris midler

Publisert

Etter medieomtale de seneste dagene har nye opplysninger tilflytt styret. Disse opplysningene kan tyde på at avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt.

– Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidete undersøkelser. Undersøkelsene vil bli gjennomført med bistand av ekstern ekspertise og rådgivere som rapporterer direkte til organisasjonens styre, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri.

Undersøkelsene ledes av Gunnar Holm Ringen, som er advokat, statsautorisert revisor og partner i PwC. De som innehar informasjon som kan ha relevans for saken bes ta kontakt med ham på epost .

Som kjent avdekket styret allerede i fjor høst kritikkverdige forhold som ikke var i tråd med ønsket praksis for representasjon. Administrerende direktør ble informert om dette, og slik bruk av representasjonsmidler ble umiddelbart avviklet. Undersøkelsene den gang avdekket ikke noe straffbart forhold og ble avsluttet da administrerende direktør sa opp og ansettelsesforhold ble avviklet.

Norsk Industri vil ta kontakt med og informere relevante myndigheter om saken. Medlemmer og offentligheten vil på hensiktsmessig vis bli informert om resultatene av de nye undersøkelsene når de foreligger.

Les også: Uttalelse vedrørende disponering av jaktterreng, hytte og sjøfly

  • Cathrine Westlie Eidal
  • Kommunikasjonssjef