Stein Lier-Hansen slutter i Norsk Industri

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Mangeårig direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, slutter ved nyttår. Han fyller 69 år i mai neste år og styret har startet arbeidet med å finne hans etterfølger. Inntil ny administrerende direktør er på plass, vil nåværende bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde lede Norsk Industri.

Stein Lier-Hansen har vært en sentral leder i norsk politikk og organisasjonsliv gjennom en mannsalder. Han begynte i Prosessindustriens Landsforening (PIL) i 2002 og ble organisasjonens administrerende direktør i 2004. I 2006 ble PIL slått sammen med Teknologibedriftenes Landsforening til Norsk Industri med Lier-Hansen som administrerende direktør.

– Få har hatt en så sentral rolle over så mange år i norsk arbeidsliv som han. Som leder for Norsk Industri har han vært sentral på arbeidsgiversiden i de årvisse lønns- og tarifforhandlingene. Han fortjener en stor takk for innsatsen, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri.

– Etter mer enn 20 år, tenker jeg tiden er riktig for å levere stafettpinnen videre. Jeg ser fram til å få mer tid til egne aktiviteter, i tillegg til at jeg også får noe mer fritid.  For Norsk Industri mener jeg det er gunstig at de som skal lede organisasjonen videre får god tid til å forberede seg på å blant annet gjennomføre et lønnsoppgjør til våren, sier Lier-Hansen.

Lier-Hansen vil fortsatt være tilgjengelig for Norsk Industri en periode fremover.