Norsk Industri med "Valg 2017"

Publisert

Norsk Industris styre besluttet på sitt møte 2. mars å avsette midler til en større kommunikasjonskampanje, kalt "Valg 2017".

Kampanjen har som hovedmål å løfte industriens saker inn i valgkampen. Som kjent er det avgjørende for oss at verdiskapingens vilkår er minst like gode i Norge som i land vi konkurrerer med.

Kampanjen skal skape stolthet blant industriens egne, det vil si i bedriftene og hos de ansatte. Kampanjen skal synliggjøre hvordan industrien jobber med ny teknologi og hvordan industrien i Norge er en del av løsningen, hva angår klimautfordringene.

Videre skal vi fokusere på behovet for å bygge kompetanse på alle nivåer. Også det er en viktig forutsetning for å sikre fremtidig verdiskaping og velferd.

Det politiske Norge er en viktig målgruppe for kampanjen. I valgåret 2017 er det derfor et mål i seg selv å nå frem til politikere i alle partier med informasjon om hva industrien bidrar med i det norske samfunn og hvordan deres politiske beslutninger påvirker rammevilkår og muligheter for industrien.

Neste uke er det innkalt til to workshops i forbindelse med "Valg 2017". De ansatte i Norsk Industri er invitert til den første, som finner sted tirsdag 14. mars. Dagen etter er det duket for en workshop forbeholdt medlemmene av Norsk Industris Informasjonsutvalg.

Vi kommer tilbake med mer informasjon!