Industri i alle kommuner, utenom Utsira

Industri- og bergverksbedriftene finnes over hele landet viser tall fra Statistisk sentralbyrå, unntatt på den lille øykommunen Utsira i Rogaland hvor det ikke bor en eneste industriansatt.

De største industrikommunene er:

I statistikken var det i 2016 230 000 industriansatte, en nedgang fra 240 000 i 2015 og 235 000 i 2010.  Nedgangen skyldes reduksjonen i oljepris med 75% fra 2014-16.  Hele 54 kommuner har mer enn 1000 industriansatte i 2016, og 276 kommuner har over 100 ansatte i industri. Statistikken omfatter alle kommunene i 2018, og ifølge SSB er antall kommuner 422. 

Sysselsatte i kommuner 2010-2016. Kilde: SSB - strukturstatistikk.

Fortsatt er det klart flest industriansatte i Oslo på grunn av at mange bedrifters hovedkontor ligger i Oslo, men det er også flere produksjonsbedrifter i Oslo blant annet innen næringsmidler, medisin, konstruksjon, engeneering, metaller og trykkeri.   Og det er litt flere industriansatt i Oslo i 2016 enn i 2010.

Stavanger er på plassen bak, og fra neste år vil "nye" Ålesund kommune også delta i konkurransen om å være den femte største industrikommunen i landet. 

Blant de fem største kommunene er Kongsberg kommunen som har hatt sterk vekst i industrisysselsettingen siden 2010.  Rundt om i landet har det også vært sterk vekst i perioden 2010-16 for kjente industrikommuner som Rana, Verdal, Askøy, Klepp, Skedsmo, Skien, Vindafjord, Hå, Oppegård, Fjell og Ålesund.

Også en del industrikommuner i Innlandet har hatt en positiv utvikling, se figuren over utviklingen i industrisysselsettingen i sterke industrikommuner som Vestre Toten med tettstedet Raufoss, Gjøvik og Moelevens hjemkommune Ringsaker. 

Alle tre kommunene i Innlandet har hatt vekst, mens det har vært nedgang i samlet industrisysselsetting fra 2010 til 2016. 

Utvikling i industrikommuner. Kilde: SSB - strukturstatistikk.

Svært detaljerte tall på kommunenivå

Tallene i statistikken er detaljerte og finnes fordelt på kommuner og industribransjer.  Lenke til statistikken finnes her.

I statistikken kan man finne ut for eksempel hvor mange kommuner som har bedrifter/ansatte med produksjon av papir og papp mv, og i 2016 var det kun 32 kommuner med slike bedrifter.  I tillegg er det noen bedrifter innen treforedling som er registrert i næringskoden for trevareindustri, blant annet Hunton på Gjøvik og Huntonitt i Vennesla, som ikke er med i statistikken.  I perioden 2005-13 ble treforedlingsindustrien i Norge halvert både i produksjon og sysselsetting, og dette bærer tallene preg av. 

Tabellen under viser hvor detaljerte strukturtallene for industri og bergverk kan være for de 32 kommunene med papirindustri.  Moss er tatt med i tillegg som en illustrasjon av utviklingen som har vært i bransjen.  I Røyken er det de fire siste årene startet opp igjen produksjon, og kommunen er den sjette største treforedlingskommune i 2016. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!