Harald Solberg ny administrerende direktør i Norsk Industri

Publisert

Adm. direktør i Norsk Industri, Harald Solberg

Adm. direktør i Norsk Industri, Harald Solberg. Foto: Norsk Industri

29. april startet Harald Solberg (47) som ny administrerende direktør i Norsk Industri.

Han kommer fra Norges Rederiforbund, som han har ledet siden 2018.

– Norske industribedrifter spiller en avgjørende rolle i å skape verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn over hele landet. Norsk Industri representerer en stor bredde av bedrifter som er strategisk viktige for Norge og Europa i en stadig mer urolig verden. Prosessindustrien, teknologibedriftene, leverandørbedrifter til energiproduksjon både til lands og til havs, den maritime næringen langs kysten, mineralproduksjon, møbel og tekstilproduksjon har det til felles at de leverer nøkkelprodukter av høy kvalitet for en lang rekke verdikjeder og forbrukere. For Norsk Industri er det avgjørende å bidra til gode og konkurransedyktige rammevilkår for våre medlemmer, samtidig som vi også spiller en viktig rolle i å sikre gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtalene, sier Solberg.

For å lykkes i å nå politiske og industriens egne ambisjoner om lavere klimagassutslipp spiller bedriftene i Norsk Industri en nøkkelrolle. Trygg og sikker tilgang til ny fornybar energiproduksjon både gjennom mer kraft, trygghet for tilgang til nett og økt effekt er helt avgjørende. De siste årene har investeringer og utbygging av ny fornybar energi gått altfor sakte. Vi har derfor store forventninger til fortgang i utbygging av ny energiproduksjon.

– Industrien trenger mange nye hoder og hender i årene fremover. Dette er arbeidsplasser som vil bidra til betydelig innovasjon og spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen av samfunnet. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med organisasjon i Norsk Industri, NHO og alle våre medlemmer fremover, sier Solberg.

Solberg har en solid karriere som politiker og leder i norsk organisasjons- og næringsliv. Han har vært vararepresentant på Stortinget for Vestfold KrF, rådgiver ved Statsministerens kontor og statssekretær i Finansdepartementet. Etter regjeringsskiftet i 2005, var Solberg viseadministrerende direktør i Mentor Media og senere administrerende direktør i Dagsavisen. Han kom til Rederiforbundet i 2011 som direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, ledet Det kongelige sekretariatet ved Det kongelige hoff fra 2016 til 2017, før han ble administrerende direktør Rederiforbundet i januar 2018.

Vi ønsker Harald velkommen!