Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

9 resultater

Type artikkel
Velg område
9 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Påbyggergruppen koronaviruset

  Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

  Statens vegvesen har endret sitt forrige unntaksvedtak fra 13. mars. Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, slik det var 13. mars, men skal gjelde all transport.

 2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Påbyggergruppen koronaviruset

  Kritiske samfunnsfunksjoner

  16. mars kom departementene med en liste over hvilke ansatte innenfor de funksjonene som er definert som samfunnskritiske som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

 3. Aktuelt, Nyhet, Jus, Gjenvinning, Olje og gass, Påbyggergruppen, Økonomi, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Innspill til nye strakstiltak fra regjeringen

  Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri var søndag i møte med statsminister Erna Solberg. Temaet var nye strakstiltak, ettersom situasjonen nå er klart forverret i forhold til fredagen, da statsministeren la frem regjeringens strakstiltak.

 4. Aktuelt, Påbyggergruppen koronaviruset

  Statens vegvesen: alkolås og smitte

  Alkometrene kan representere en mulig ekstraordinær smittekilde. Norsk Industri har fått svar fra Statens vegvesen om hvordan man bør forholde seg til dette.

 5. Aktuelt, Påbyggergruppen koronaviruset

  Vedrørende godstransport fra og gjennom Danmark

  Norsk Industri har fått svar fra dansk politi i forbindelse med bedrifters transporter fra og gjennom Danmark etter at grensene ble stengt 14. mars kl. 12.

 6. Aktuelt, Påbyggergruppen koronaviruset

  Delvis åpning av kjøretøygodkjenning av næringskjøretøy

  Påbyggergruppen Norsk Industri har 13. mars vært i kontakt med Statens vegvesen vedrørende de siste dagers henvendelser om stenging av trafikkstasjoner og godkjenning av kjøretøy grunnet koronautbruddet. De har nå besluttet å åpne for godkjenning av nye næringskjøretøy, samt ADR-kjøretøy, kjøretøy for dyretransport og utrykningskjøretøy.

 7. Aktuelt, Påbyggergruppen koronaviruset

  Unntak fra karanteneregler for sjåfører

  Helsedirektoratet har vedtatt at førere av vare- og personelltransport er unntatt for karantenebestemmelsen selv om vedkommende kommer utenfra Norden. Dette gjelder for transport som anses som nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

 8. Aktuelt, Gjenvinning, Påbyggergruppen

  Ny bransjeveileder: Sikker bruk av krokcontainere

  Norsk Industri og flere andre bransjeaktører har samarbeidet om en bransjeveileder som skal bidra til å enda bedre sikkerhet ved bruk av krokcontainere.

 9. Aktuelt, Påbyggergruppen, Teknobedriftene, Materialrommet

  Overleverte 13 nye brannbiler

  1. september overleverte Gjensidigestiftelsen 36 nye brannkjøretøy til brann-Norge i forbindelse med folkegaven "Det store brannløftet". 13 av disse er produsert av Egenes Brannteknikk AS i Flekkefjord.