Curida trapper opp driften før planen

Publisert

En uke etter påske møter over halvparten av de om lag 40 permitterte medarbeiderne hos Curida i Elverum på jobb igjen. Det er fem uker før opprinnelig planlagt.

Det skyldes at kunden som ved årsskiftet meldte en reduksjon i prognosen for 2017, nå har økt bestillingen betydelig.

Det betyr at det er økt etterspørsel etter den såkalte BFS-teknologien, der legemidler fylles i sterile ampuller. Curida og de mange dyktige medarbeiderne der er eksperter på denne teknologien.

– Dette er svært motiverende både for medarbeiderne og ledelsen, sier daglig leder Leif Rune Skymoen. Det betyr mye at utenlandske aktører søker til Elverum for å finne den produsenten de velger å satse på.

Nyheten om produksjonsstart allerede nå kom bare få uker etter at Curida meldte om en langsiktig avtale om produksjon av legemidler for det svenske farmasiselskapet Trimb Healthcare AB. Den kontrakten har i denne omgang en verdi på mellom 20 og 30 mill. kroner. Også her dreier det seg om produkter som leveres i sterile ampuller. Curida vant kontrakten i konkurranse med produsenter over hele Europa.

Skymoen forteller at Curida AS hadde en omsetning på 50 mill. kroner i 2016. Det ga et underskudd på cirka sju mill. kroner i det som var første fulle driftsår. Curida har budsjettert med overskudd i 2018.

- Curida er et godt eksempel på at man vinner ordre på basis av spisskompetanse – flott at legemiddelproduksjon lykkes i Norge og innlandet, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industris bransje- og industripolitiske avdeling.

Dette er Curida AS

Curida AS driver leieproduksjon av flytende legemidler og næringsmidler i sin fabrikk i Elverum. Kundeporteføljen består i hovedsak av internasjonale farmasiselskaper.

Curida overtok fabrikken i etterkant av at den japanske farmasigiganten Takeda kjøpte Nycomed, som hadde eid fabrikken i en årrekke. Curidas er en integrert del av den norske satsingen på livsvitenskap og helseindustri. Visjonen er å skape et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon.

Produksjonsanlegget i Elverum er på 11.000 kvadratmeter, og fabrikken har under ulike eiere vært i drift siden 1974.  Curida har kontorer i Oslo Cancer Cluster Incubator.

Kontaktperson hos Curida:
Leif Rune Skymoen, daglig leder, tlf.: 996 49 419