Årlig medlemsmøte for Reisebedriftsgruppen

Publisert

19. og 20. januar arrangerte Norsk Industri det årlige medlemsmøtet for Reisebedriftsgruppen i København.

Programmet har vært lagt opp med stor grad av aktiv deltakelse fra bedriftsrepresentantene.

I krevende tider for bransjen, er det viktig at Reisebedriftsgruppen samles for å informere samt drøfte bransjens utfordringer i forhold til konkurransesituasjonen i markedet.

Bedriftene har med stort engasjement utfordret hverandre samt oppfordret NHO og Norsk Industri til å fortsatt arbeide for bransjens interesser.

Om reisebedriftsgruppen

Reisebedriftsgruppen består av bedrifter som i stor grad sender ut ansatte på oppdrag av kortere eller lengre varighet. Gruppen har tre møter i året.