Norsk Industri

Innhold

Hurtigstatistikk - veiledning

Her kan du laste ned veiledning til hurtigstatistikken for overenskomstene Elektrokjemisk industri (101) og Treforedlingsindustrien, fellesoverenskomst (159). Gjelder tariffrevisjonen 2018.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!