Norsk Industri

Innhold

Hurtigstatistikk - veiledning

Her kan du laste ned veiledning til hurtigstatistikken for overenskomstene Treforedlingsindustrien, fellesoverenskomst (159). Gjelder tariffrevisjonen 2019.