Ny veileder til Industrioverenskomsten/VO

Publisert

Illustrasjon: AdobeStock.

Fellesforbundet og Norsk Industri har utarbeidet en veileder til nye bestemmelser i Industrioverenskomsten/VO om bant annet reise, kost og losji.

I forbindelse med tariffoppgjøret 2018 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å utarbeide en felles veileder knyttet til endringene i Industrioverenskomsten/VO. Etter lengre tids arbeid er veilederen nå klar.

> Last ned veilederen her

Formålet er å veilede arbeidstakere, tillitsvalgte og bedriftene i forståelsen og bruken av de nye tariffbestemmelsene knyttet til bl.a. kravene om bedriftsetablering, ansettelsesforhold (bedrift, fast arbeidssted og reisebetingelser) m.m.

Det vil bli satt opp informasjonsmøter - vi kommer tilbake med tid og sted.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!