Ny veileder: rammer for pluss- og minustid som oppstår ved offshorearbeid

Publisert

I tariffrevisjonen for Industrioverenskomsten ble det enighet om en felles partsforståelse om rammer for pluss- og minustid som oppstår ved offshorearbeid. Det ble også avtalt at det skulle utarbeides en felles veileder. Nå er veilederen klar.

Denne veilederen beskriver hvordan bedrift, tillitsvalgte og arbeidstakere skal forholde seg til tariffpartenes omforente rammer for pluss- og minustid.

> Last ned veilederen