Ny premiemodell for AFP fra 2018

Publisert

Fellesordningen for AFP innfører ny premiemodell fra 1. januar 2018. "Den nye modellen innebærer at fakturaen fra fellesordningen kommer til å variere gjennom året", sier advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri.

Forklaringen på dette er at AFP-premien vil baserer seg på faktisk inntekt per år ut fra det bedriften innrapporterer via A-ordningen. Premien utgjør 2,5 % av arbeidstakers inntekt mellom 1G-7,1G. Fakturaen i første kvartal vil bli lavere, fordi bunnfradraget på 1G trekkes fra (1G = kr 93 634). I neste kvartal gjøres ikke slikt fradrag, og fakturaen blir da høyere. I siste kvartal kan fakturaen igjen bli lavere, dersom arbeidstakers inntekt passerer 7,1 G. Maksimal årspremie per arbeidstaker utgjør kr 14.280,-.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!