Ny premiemodell for AFP fra 2018

Aktuelt, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Fellesordningen for AFP innfører ny premiemodell fra 1. januar 2018. "Den nye modellen innebærer at fakturaen fra fellesordningen kommer til å variere gjennom året", sier advokat Vibeke Lærum i Norsk Industri.

Forklaringen på dette er at AFP-premien vil baserer seg på faktisk inntekt per år ut fra det bedriften innrapporterer via A-ordningen. Premien utgjør 2,5 % av arbeidstakers inntekt mellom 1G-7,1G. Fakturaen i første kvartal vil bli lavere, fordi bunnfradraget på 1G trekkes fra (1G = kr 93 634). I neste kvartal gjøres ikke slikt fradrag, og fakturaen blir da høyere. I siste kvartal kan fakturaen igjen bli lavere, dersom arbeidstakers inntekt passerer 7,1 G. Maksimal årspremie per arbeidstaker utgjør kr 14.280,-.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!