Høringssvar til "Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norsk farvann og på norsk sokkel"

Publisert

Norsk Industri etterlyser en utredning som tar for seg en helhetsvurdering av forslagets ringvirkninger, herunder konkurranseutredning, transportutfordringer og de miljømessige konsekvensene en evt. gjennomføring av lovforslaget kan få for prosessindustrien.