Frontfagets rolle får god karakter

Publisert

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen ved starten av frontfagsoppgjøret i 2016.

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen ved starten av frontfagsoppgjøret i 2016.

Den gradvis reduserte lønnsutviklingen etter oljeprisens fall får ros av det partssammensatte Cappelen-utvalget, som 20. september leverte en utredning om lønnsdannelsen i Norge.

Utredningen tar for seg lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk, først og fremst fallet i oljeprisen og veksten i antall asylsøkere. Summen av høy oljepengebruk, sterkt reduserte renter og redusert lønnsutvikling har gitt gode bidrag til å stabilisere norsk økonomi i kjølvannet av halvert oljepris.

- Vi er særlig fornøyde med at et enstemmig utvalg med hovedorganisasjonene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden viser til at oppfølgingen av lønnsoppgjørene 2014, 2015 og 2016 har vært god, og at frontfagets normdannende rolle er fulgt opp, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Frontfaget står sterkt

Norsk Industri verdsetter også at "utvalget vil understreke at forbedringen i konkurranseevnen må ivaretas. Ulik lønnsevne mellom næringer kan likevel gi press i deler av arbeidsmarkedet som kan sette frontfagsmodellen på prøve. Det er viktig at modellens normdannende rolle ivaretas".

- Frontfaget og dets rolle overfor etterfølgende lønnsoppgjør står sterkt i Norge, drøyt to år etter det kraftige fallet i oljeprisen, konstaterer Sunde.

Les også:
> Utvalg: Frontfaget virker (nho.no)