Fellesforbundet og Norsk Industri tilfreds med Sivs pensjonsforslag

Regjeringen foreslo fredag 14. desember 2018 at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto.

Denne kontoen skal følge arbeidstakeren igjennom hele arbeidslivet. Regjeringen er også innstilt på å oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet

Forslaget om egen pensjonskonto ble lansert av Fellesforbundet og Norsk Industri i forbindelse med frontfagsoppgjøret 2016. Både Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, og Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier seg tilfreds med det som regjeringen nå foreslår. De understreker at regjeringen her kommer partene i frontfagsoppgjøret fra 2016 i møte, med et pensjonsforslag for til sammen 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor som nå får "mer pensjon for hver sparte krone".

Les mer på Regjeringens sider

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!