Digitale overenskomster på Lovdata

Publisert

PC med paragraftegn på skjermen

FOTO: AdobeStock.

Norsk Industri har inngått et samarbeid med Lovdata som gjør at vi vil digitalisere våre tariffavtaler slik at de vil være tilgjengelige for alle.

- Vi er veldig glade for at vi har gjort overenskomstene mer tilgjengelige og brukervennlige for våre medlemsbedrifter. Digitaliseringen av overenskomstene på Lovdata vil gjøre det enklere for medlemmene våre å utarbeide egne kommentarer i en digital database. På sikt vil man også gjennom Lovdata få tilgang til historiske versjoner av overenskomstene og mellomoppgjørsprotokoller på ett sted,sier advokatfullmektig André Berka som har jobbet tett på prosjektet. Han kan love at flere overenskomster vil komme på plass utover vinteren og våren 2019.

Det er mange fordeler med å få overenskomstene digitalt tilgjengelig for alle. Hvis man har en Lovdata Pro-bruker (innlogget versjon), vil man få tilgang til flere funksjoner på sikt:

 • Enkel tilgang til historiske versjoner av overenskomstene.
 • Bestemmelser i overenskomstene vil kobles til andre rettskilder på Lovdata, som f.eks. rettsavgjørelser fra Arbeidsretten og de alminnelige domstoler som berører overenskomstenes bestemmelser.
 • Tilgang til mellomoppgjørsprotokoller.
 • Mulighet for å lage markeringer og kommentarer i teksten.
 • Mulighet for å laste ned overenskomsten i et redigerbart format (Word).
Nå er disse overenskomstene på plass:
 • Fellesoverenskomsten-Trefordeling - Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien 2018-2020
 • Farmasøytisk Industri - Overenskomsten farmasøytiske bedrifter 2018-2020
 • Industrioverenskomsten YS-Verksted - Industrioverenskomsten YS-Verksted 2018-2020
 • Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl - Overenskomst for Bølgepappfabrikker, Kartonasjefabrikker, Konvolutt-, pose-, papp- og papirvarefabrikker, Plast- og foliefabrikker 2018-2020
 • Bergindustrien - Overenskomsten for bergindustrien 2018-2020
 • Trykkerier og grafiske bedrifter - Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2018-2020
 • Overenskomsten Kjemisk teknisk industri - Overenskomsten angående lønns- og arbeidsvilkår - Kjemisk teknisk industri 2018
 • Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. - Overenskomst for møbel, interiør og trevarebransjene, samt for Ski-stavprodusenter og Tønnefabrikker 2018-2020
 • Bokbindere - Overenskomst for Bokbindere 2018-2020
 • Vaskerier og Renserier - Overenskomsten for Vaskerier og Renserier 2018-2020
 • Industrioverenskomsten - Industrioverenskomsten 2018-2020
 • Overenskomsten Den Elektrokjemiske Industri - Overenskomsten Den Elektrokjemiske Industri 2018-2020
 • Hovedavtalen, NHO - LO - Hovedavtalen, NHO - LO 2018-2021
> Se alle overenskomstene

> Gå til Hovedavtalen NHO-LO 2018-2021

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!