Styret i Norsk Industri

Norsk Industris styre består av:

 • Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen (styreleder)
 • Geir Austigard, Moreld AS (nestleder)
 • Arne Klette, ABB
 • Even Aas, Kongsberg Gruppen
 • Greger Mannsverk, Kimek / Kimek Offshore
 • Grete Birgitte Haaland, Equinor
 • Heidi Faukald, Ineos Bamble AS
 • Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco AS
 • Lene Landøy, Aker ASA
 • Håvard Moe, Elkem ASA
 • Geir Bjørkeli, Corvus Energy AS
 • Tove Ljungquist, Freyr Battery Norway AS

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør.

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.