Økonomiske analyser, økonomisk rådgiver i forbindelse med tarifforhandlinger.