Gunnar Grini

Bransjesjef - Gjenvinningsbransjen

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med økt ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter. Jobber også med ulike typer problemstillinger knyttet til ytre miljø, konkurranse og statsstøtte.

 Gunnar tilrettelegger for behandling av saker i Norsk Industris utvalg for gjenvinning, miljøpolitisk utvalg og Norsk Returmetallforening og deltar aktivt i Norsk Industris nordiske og europeiske samarbeid på avfalls- og gjenvinningsområdet.