Norsk Industri

Innhold

Ledergruppa i Norsk Industri

Bildene under kan fritt brukes. Krediteres Norsk Industri.

  • Stein Lier-Hansen, administrerende direktør
  • Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling
  • Ole Børge Yttredal, direktør i energi- og miljøavdelingen
  • Carla Botten-Verboven, direktør i organisasjonsavdelingen og arbeidslivsavdelingen
  • Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør