Norsk Industri

Innhold

Fotoarkiv

Bildene i vårt arkiv kan fritt brukes. Krediteres Norsk Industri.

Ledergruppa består av:

  • Stein Lier-Hansen, administrerende direktør
  • Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling
  • Ole Børge Yttredal, direktør i energi- og miljøavdelingen
  • Carla Botten-Verboven, direktør i organisasjonsavdelingen og arbeidslivsavdelingen

> Se alle ansatte i Norsk Industri

Bildearkiv med noen av våre ansatte