Regionkontorer og lokal medvirkning

NHOs regionkontor tilbyr service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse. Regionskontorene ivaretar medlemmenes interesser og hjelper deg i ditt nærområde:

I både  Rogaland krets og Vestland krets har Norsk Industri engasjert seg spesielt, og vi har dyktige folk som jobber tett med lokale industribedrifter. De arbeider for å fremme medlemsbedriftenes interesser, og har god faglig kompetanse og nyttig lokalkunnskap. Medlemsbedrifter har gått sammen for å danne uformelle møteplasser og industriklynger i områdene.

Styre i Norsk Industri Rogaland  Styre i Norsk Industri Vestland
Jan Ertesvåg, Aker Solutions AS, leder
Nine Andresen, Moreld Apply AS
Svein Kvernstuen, Beyonder AS
Knut Høiland, Rosenberg
Lene M. Ersland, L-coaching
Arne Vervik, IKM Gruppen
Therese Nordbø, Westcontrol AS
Grethe Bakkevig, Marine Aluminium AS
Sigurd Ur, NHO Rogaland, sekretær

Ingrid Solheim, StS Gruppen AS, leder
Roar Pedersen, Aker Solutions AS
Anne Frøseth Isachsen, Framo AS
Ole Jordal, Corvus Energy AS
Nina Tennebekk, NHO Vestland, sekretær