Nettverk og politisk påvirkningskraft

Vi organiserer bedrifter i ulike bransjer. Man står fritt til å være tilknyttet en bransjeforening eller et forum. Se hvor du kan finne ditt nettverk
 
Som medlemsbedrift er det mulig å engasjere seg i en rekke fagutvalg som jobber frem gode innspill og forslag til løsninger. Se våre fagutvalg her