Sikre dine verdier

Person med hettegenser på laptop

Foto: AdobeStock.

Få halv pris på medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd – en organisasjon som forebygger kriminalitet mot næringslivet.

Som kontaktpunkt mellom myndighetene og næringsliv, og med personlige erfaringer fra feltet, gir de ansatte i NSR deg oppdatert info om trusselbildet i inn- og utland, behovet for risikoanalyser, råd om fysisk sikkerhet og sikring, sikkerhetsledelse, strategi- og sikkerhetskultur.

Som medlem i NSR får du tilgang til skreddersydd rådgivning til konsernledelser, styrer, sikkerhetsansvarlige i bedriften, eller øvrige ansatte.

NRS tilbyr direkte rådgivning og informasjon knyttet til tema som:

 • Sikkerhetsstrategi og -kultur
 • Ulovlig etterretning og industrispionasje
 • Reisesikkerhet
 • Sabotasje
 • Terrorisme
 • Fysisk sikkerhet og sikring
 • Smugling og piratering
 • Verdisikring
 • Organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet
 • Fakturabedrageri og annen vinningskriminalitet
 • Immaterielle verdier og opphavsrett
 • Vold og rus på arbeidsplassen

Som medlem får du tilgang til

 • Kurs og arrangementer
 • Mulighet for deltakelse i våre ekspertutvalg
 • Publikasjoner og rapporter
 • Lokal kompetanse
 • Våre ressurser

Andre fordeler

 • Politisk forståelse av norsk sikkerhetsrammeverk
 • Politisk påvirkning/lobbyvirksomhet
 • Foredrag for ansatte og på arrangementer
 • Prioritet og rabatterte priser på alle kurs og konferanser i regi av NSR
 • Mulighet for deltagelse i NSRs konsultative råd, eller ekspertutvalg
 • Annonsering på vår hjemmeside og i nyhetsbrev
 • 20 % lisensrabatt på risikoanalyseverktøyet VTS-analyse (Verdi, Trussel, Sårbarhet)

Kriminalitet koster samfunnet og virksomhetene enorme summer hvert år og de fleste virksomheter rammes. For at virksomheten skal treffe de riktige beslutninger om sikkerhetstiltak, må ledere og ansatte bevisstgjøres. Sikkerhetsarbeid er lederens ansvar.

Næringslivets Sikkerhetsråd er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Organisasjonen er stiftet av de store arbeidsgiverorganisasjonene og jobber tett mot medlemebe. Arbeidet gjøres gjennom direkte rådgivning om kriminalitetsforebygging nasjonalt og internasjonalt, via formaliserte og aktive ekspertutvalg bestående av offentlige sikkerhetsmyndigheter og medlemmer fra næringslivet, samt gjennom kurs og seminarer.

Halv pris

Medlemmer av Norsk Industri får halv pris på medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd som fastsettes etter virksomhetens størrelse. Har du råd til å nedprioritere sikkerhet i din bedrift? Bli medlem og bidra til NSR sitt viktige arbeid mot kriminalitet i næringslivet.

Kontakt

For nærmere spørsmål om din bedrifts behov, eller ved øvrige spørsmål knyttet til sikkerheten i din virksomhet ta kontakt på nsr@nsr-org.no eller besøk våre nettsider www.nsr-org.no.

> Se aktuelle saker her

> NRS sine kurs og arrangement