Sikre dine verdier

Person med hettegenser på laptop

Foto: AdobeStock.

Få halv pris på medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd – en organisasjon som forebygger kriminalitet mot næringslivet.

Bidra til viktige arbeid mot kriminalitet i næringslivet

Som medlem i Norsk Industri tilbys du også medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd. Der får du:

  • rådgivning
  • delta i viktige nettverk
  • innsikt i og kompetanse på hvordan din bedrift kan sikre seg mot blant annet hacking, spionasje og vinningskriminalitet

Kriminalitet koster samfunnet og virksomhetene enorme summer hvert år og de fleste virksomheter rammes. For at virksomheten skal treffe de riktige beslutninger om sikkerhetstiltak, må ledere og ansatte bevisstgjøres. Sikkerhetsarbeid er lederens ansvar.

Næringslivets Sikkerhetsråd er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Organisasjonen er stiftet av de store arbeidsgiverorganisasjonene og jobber tett mot medlemebe. Arbeidet gjøres gjennom direkte rådgivning om kriminalitetsforebygging nasjonalt og internasjonalt, via formaliserte og aktive ekspertutvalg bestående av offentlige sikkerhetsmyndigheter og medlemmer fra næringslivet, samt gjennom kurs og seminarer.

Halv pris

Medlemmer av Norsk Industri får halv pris på medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd som fastsettes etter virksomhetens størrelse. Har du råd til å nedprioritere sikkerhet i din bedrift? Bli medlem og bidra til NSR sitt viktige arbeid mot kriminalitet i næringslivet.

Kontakt

For nærmere spørsmål om din bedrifts behov, eller ved øvrige spørsmål knyttet til sikkerheten i din virksomhet ta kontakt på nsr@nsr-org.no eller besøk våre nettsider www.nsr-org.no.