Flogas - energiløsninger for økt lønnsomhet

Bytt fra olje til propan – du får lavere energipris, mindre miljøbelastning og økt energieffektivitet. Finn ut mer om vår gunstige avtale med Flogas.

Hydro i Årdal har et stort energibehov og er Norges største forbruker av propan i sin aluminiumsproduksjon. Bærekraftige løsninger med lav miljøpåvirkning er viktig for Hydro, og det får de med Flogas sin leveranse av propan. Klikk på bilde for å lese hele saken.

Flogas er et gasselskap som leverer propan med tankbiler i hele Norge. De jobber med et mål om vekst i det norske markedet og å bedre bedrifters resultater gjennom sine løsninger.

Flogas' kompetente medarbeidere, samarbeidspartnere av gassmontører, transportører og utstyrsleverandører har som ambisjon å være markedsledende aktører. Dette gir deg som kunde en god oppfølging og trygghet med bruk av propan fra Flogas. Prisdifferansen mellom olje og propangass ligger som regel i favør av gass og kan medføre store besparelser. Ofte kan vi se at investeringen i et gassanlegg kan nedbetales innen ca to år.

Bioolje

Flogas tilbyr nå to typer biooljer til privat og industriell bruk.
I 2020 innføres det forbud mot å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygg, men med fornybare biooljer fra Flogas kan du fortsette å bruke oljefyren din med god samvittighet uten kostbare investeringer i en ny oppvarmingsløsning.
Les mer om bioolje her

Over hele landet

Flogas har et landsdekkende salgsapparat og kan tilby Norsk Industris medlemsbedrifter en uforpliktende befaring, lønnsomhetsvurdering og rådgivning om bruk av gass. 

Propan medfører ikke nullutslipp, men er et mye bedre alternativ en olje og kull, og et positivt steg i retning av mindre utslipp.

 
Kontakt Flogas på 90 24 80 00.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.