Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Flogas - energiløsninger for økt lønnsomhet

Bytt fra olje til propan – du får lavere energipris, mindre miljøbelastning og økt energieffektivitet. Finn ut mer om vår gunstige avtale med Flogas.

Flogas er et gasselskap som leverer propan med tankbiler i hele Norge. De jobber med et mål om vekst i det norske markedet og å bedre bedrifters resultater gjennom sine løsninger.

Flogas' kompetente medarbeidere, samarbeidspartnere av gassmontører, transportører og utstyrsleverandører har som ambisjon å være markedsledende aktører. Dette gir deg som kunde en god oppfølging og trygghet med bruk av propan fra Flogas. Prisdifferansen mellom olje og propangass ligger som regel i favør av gass og kan medføre store besparelser. Ofte kan vi se at investeringen i et gassanlegg kan nedbetales innen ca to år.

Over hele landet

Flogas har et landsdekkende salgsapparat og kan tilby Norsk Industris medlemsbedrifter en uforpliktende befaring, lønnsomhetsvurdering og rådgivning om bruk av gass. 

Propan medfører ikke nullutslipp, men er et mye bedre alternativ en olje og kull, og et positivt steg i retning av mindre utslipp.

 
Kontakt Flogas på 90 24 80 00.

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.