Bring Cargo bistår med transportoppdrag for industrien

Stort skip som transporterer spesialprodukter

Bring med spesialtransport. Foto: Bring.

Norsk Industri og Bring Cargo har inngått en avtale som gir våre medlemsbedrifter konkurransedyktige priser. Uansett hvor utfordrende eller omfattende dine transportbehov er, kan Brings spesialister ordne det for dere.

Har din transportbehov som ikke passer inn i ordinære transportløsninger? Det kan være større maskiner, utstyr, moduler, båter, kabeltromler, store enheter og mengder som krever komplekse og sammensatte løsninger. Bring Cargos spesialister har ekspertisen og erfaringen til koordinering og gjennomføring av kompleks sjøtransport. De tar oppgavene med å planlegge, utføre og følge opp transporten fra lasting til levering

Som en del av avtalen kan de bistå med

  • Enkelt - ett kontaktpunkt som tar kontroll på kvalitet og kostnader
  • Sterk sikkerhetskultur - vi sikrer trygg transport
  • Fleksibelt – transport uavhengig av godsets vekt og størrelse
  • Smidig – vi tilpasser løsningen til dine transportbehov
  • Betryggende – vi er spesialister på toll

Bring Cargo tilbyr grenseoverskridende, sømløs transport over hele verden, med høy servicegrad og leveringsdyktighet.  Våre kunnskapsrike spesialister kan gi deg nyttig transportrådgivning.

Du kan overlate all tollbehandling til de og føle deg trygg. Bring Cargo har bred erfaring og gjennomfører effektiv tollhåndtering på dine vegne. De håndterer også ukurante størrelser eller vekter.